Snitflader hos Navigate Me Too

Hos Navigate Me Too er vi optaget af at understøtte private og offentlige arbejdspladsers opgave med at forebygge Metoo sager i at opstå, samt at sikre gennemsigtige, redelige og retfærdige processer i fald, der skulle opstå en sag.

Vores projekter tager afsæt i at kigge fremad i bestræbelserne på at udvikle attraktive kulturer på arbejdspladserne, der skal sikre tiltrækning og fastholdelse af de rigtige talenter, styrke konkurrencekraften samt at bygge videre på Jeres organisatoriske selvværd.

MeToo på agendaen

Du har helt sikkert bemærket, at sexisme og grænseoverskridende adfærd, samlet under betegnelsen MeToo, er kommet højt på agendaen både politisk, når vi mødes privat og på arbejdspladsen.
Som ejer, bestyrelse, direktion, leder eller supportfunktion er du også ansvarlig for at forebygge og håndtere sager, som handler om sexisme, seksuel chikane og krænkende adfærd.

Spørgsmålet er, om I på din arbejdsplads har etableret klare samværspolitikker og entydige processer når sagen går sin gang, og om I klæder jeres folk på til at håndtere disse ofte komplicerede og tabubelagte situationer, hvor vi hurtigt kommer til kort, når vi ikke har en klar praksis og sikre dialog metoder at støtte os til.

Vil I være en arbejdsplads der kan forebygge og navigere gennem MeToo?

Navigate MeToo - Steering you through your workplace ethics

Hvad kan vi hjælpe Jer med?

Det er ikke for sent - endnu. Og det behøver ikke tage lang tid. 

Lige nu er der et åbent vindue, hvor det forventes, at I også får undersøgt, analyseret og etableret jeres MeToo beredskab.

Vi kan hjælpe jer med at navigere sikkert og praktisk igennem procesarbejdet og omstillingen af kulturen på Jeres arbejdsplads, til den nye virkelighed MeToo debatten har skabt, så I kan opretholde et arbejdsklima, der bygger på gensidig respekt, tryghed, tillid og åbenhed, og hvor det stadig skal være sjovt at gå på arbejde.

Måske er I allerede godt i gang med det forebyggende arbejde men har brug for, at vi som professionelle organisationseksperter sikrer, at I er på rette vej? Måske står I på helt bar bund og har brug for hjælp til at begynde processerne?

Uanset Jeres situation, så lad os sammen drøfte jeres behov, og vi vil med glæde stille vores passion, energi og ekspertise til rådighed.


Services
  • Forebyggelsesstrategi
  • Drøftelse af MeToo dilemmaer   
  • Udarbejdelse af samværspolitik
  • Udarbejdelse af HR processer
  • Træning i håndtering af sager
  • Træning i dialogmetoder
  • Coaching af ledere/supportafdeling
  • HR support
  • Rådgivning til ejere og bestyrelser

”Hvis lederen har arbejdspladsens politik på området at støtte sig til, så bliver det ikke en ensom opgave at finde vejen frem i andres individuelle følelser for, hvad der er rigtigt og forkert”