Sikring af sund kultur på arbejdspladsen - Vi hjælper jer med at forebygge uhensigtsmæssig adfærd.

Navigate Metoo er sat i verden for at støtte og udvikle sund arbejdspladskultur på arbejdspladser i både Danmark, Norden og resten af Europa. Og vi kommer med humørfyldt energi, passion, mangeårig erfaring og sikre metoder.

Stress, sygefravær, konfliktskyhed og talentflugt hænger ofte sammen med en kultur der er faret vild, fordi der ikke er sat stærke rammer for adfærd, samvær og ledelse. 

I spørger måske Jer selv: ”Vi har jo ikke rigtigt nogen Metoo sager, for vi har en god arbejdsplads, ikke?”  Eller måske: "Ved alle hos os, hvad det er vi gerne vil stå for, og hvordan vi håndterer uhensigtsmæssig adfærd, så vi bliver en arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde de bedste"?

Hos Navigate Metoo tror vi på, at vi skal se fremad, så derfor rådgiver vi om krænkelsespolitik og processer, vi træner ledere i dialog og ledelsesdiscipliner, og faciliterer positiv samværskultur  for på den måde at sikre,  at I får et godt og effektivt beredskab. 

Vi hjælper jer kort sagt med at bygge det vi kalder organisatorisk selvværd, som styrker både jeres konkurrencekraft, økonomiske bundlinje og jeres menneskelige relationer.

MeToo på agendaen

Du har helt sikkert bemærket, at sexisme og grænseoverskridende adfærd, samlet under betegnelsen MeToo, er kommet højt på agendaen både politisk, når vi mødes privat og på arbejdspladsen.
Som ejer, bestyrelse, direktion, leder eller supportfunktion er du også ansvarlig for at forebygge og håndtere sager, som handler om sexisme, seksuel chikane og krænkende adfærd.

Spørgsmålet er, om I på din arbejdsplads har etableret klare samværspolitikker og entydige processer når sagen går sin gang, og om I klæder jeres folk på til at håndtere disse ofte komplicerede og tabubelagte situationer, hvor vi hurtigt kommer til kort, når vi ikke har en klar praksis og sikre dialog metoder at støtte os til.

Vil I være en arbejdsplads der kan forebygge og navigere gennem MeToo?

Navigate MeToo - Steering you through your workplace ethics

Hvad kan vi hjælpe Jer med?

Det er ikke for sent - endnu. Og det behøver ikke tage lang tid. 

Lige nu er der et åbent vindue, hvor det forventes, at I også får undersøgt, analyseret og etableret jeres MeToo beredskab.

Vi kan hjælpe jer med at navigere sikkert og praktisk igennem procesarbejdet og omstillingen af kulturen på Jeres arbejdsplads, til den nye virkelighed MeToo debatten har skabt, så I kan opretholde et arbejdsklima, der bygger på gensidig respekt, tryghed, tillid og åbenhed, og hvor det stadig skal være sjovt at gå på arbejde.

Måske er I allerede godt i gang med det forebyggende arbejde men har brug for, at vi som professionelle organisationseksperter sikrer, at I er på rette vej? Måske står I på helt bar bund og har brug for hjælp til at begynde processerne?

Uanset Jeres situation, så lad os sammen drøfte jeres behov, og vi vil med glæde stille vores passion, energi og ekspertise til rådighed.


Services
  • Forebyggelsesstrategi
  • Drøftelse af MeToo dilemmaer   
  • Udarbejdelse af samværspolitik
  • Udarbejdelse af HR processer
  • Træning i håndtering af sager
  • Træning i dialogmetoder
  • Coaching af ledere/supportafdeling
  • HR support
  • Rådgivning til ejere og bestyrelser

”Hvis lederen har arbejdspladsens politik på området at støtte sig til, så bliver det ikke en ensom opgave at finde vejen frem i andres individuelle følelser for, hvad der er rigtigt og forkert”