Sikring af sund kultur på arbejdspladsen

- Vi guider jer til at forebygge utryg adfærd

Vi hjælper jer videre

Navigate Metoo er sat i verden, for at støtte og udvikle sund arbejdspladskultur på arbejdspladser i både Danmark, Norden og resten af Europa. 

Vi kommer med humørfyldt energi, passion, mangeårig erfaring og sikre metoder.

Vil I være en arbejdsplads der kan forebygge og navigere gennem MeToo?Hvad er det der kan gå galt?

Stress, sygefravær, konfliktskyhed og talentflugt hænger ofte sammen med en kultur der er faret vild, fordi der ikke er sat stærke rammer for adfærd, samvær og ledelse.

Vi hjælper jer kort sagt med at bygge det vi kalder organisatorisk selvværd, som styrker både jeres konkurrencekraft, økonomiske bundlinje og jeres menneskelige relationer.


Forebyg mobning og chikane

Få redskaber til politikker, best practice og kommunikation

Opløft arbejdsglæden og reducer sygefravær

MeToo på agendaen

Du har helt sikkert bemærket, at sexisme og grænseoverskridende adfærd, samlet under betegnelsen MeToo,
er kommet højt på agendaen.

Som ejer, bestyrelse, direktion, leder eller supportfunktion er du også ansvarlig for at forebygge og håndtere sager, som handler om sexisme, seksuel chikane og krænkende adfærd.

Spørgsmålet er, om I klæder jeres folk på til at håndtere disse ofte komplicerede og tabubelagte situationer?

Navigate MeToo 
- Steering you through your workplace ethics

Hvad kan vi hjælpe jer med?

Det er ikke for sent - endnu. Og det behøver ikke tage lang tid.

Vi kan hjælpe jer med at navigere sikkert og praktisk igennem procesarbejdet
og omstillingen af kulturen på jeres arbejdsplads, 
så I kan opretholde et arbejdsklima,
der bygger på gensidig respekt, og tryghed, og hvor det stadig skal være
sjovt at gå på arbejde.


Uanset Jeres situation, så lad os sammen drøfte jeres behov, 
og vi vil med glæde stille vores passion, energi og ekspertise til rådighed.

Services
 • Forebyggelsesstrategi
 • Drøftelse af MeToo dilemmaer 
  Udarbejdelse samværspolitik
 • Udarbejdelse HR processer
 • Træning i håndtering af sager
 • Træning i dialogmetoder
 • Coaching ledere/supportafd.
 • HR support
  Rådgivning ledelse/bestyrelse

”Hvis lederen har arbejdspladsens politik på området at støtte sig til, 
så bliver det ikke en ensom opgave, at finde vejen frem
i andres individuelle følelser for, 
hvad der er rigtigt og forkert”

Lær os at kende

Lyt med her når vores erfarne internationale executive ledelsesrådgivere Vibeke Hartkorn og Johnny Hassinggaard fortæller,
hvilke dilemmaer og muligheder, Meetoo agendaen bringer,
og hvordan I kan forebygge utryg adfærd 
på netop jeres arbejdsplads.