Kender du forskellen?

Hvad er forskellen på sexisme, seksuel chikane, sexchikane og krænkende adfærd egentlig?

 Hvad er sexisme?

Ordet sexisme bliver ofte brugt forkert, fordi det har ordstammen sex, som på dansk har med seksuelle akter at gøre, mens det på engelsk også kan beskrive køn og bruges som et ikke-seksuelt term, forklarer Mille Mortensen, der forsker i krænkende adfærd på arbejdspladsen på Københavns Universitet.

Det skaber forvirring om betydningen, men sexisme har ikke noget med sex at gøre. Det handler udelukkende om køn. ”Mere konkret handler det om forskelsbehandling på baggrund af køn” siger Mille Mortensen.

Eksempler:

”Når for eksempel Sofie Linde taler om ulige lønforhold mellem mænd og kvinder, er det sexisme. Når et diskotek lukker én mand ind for hver fjerde kvinde, er det sexisme” siger Mille Mortensen.

 Hvad er seksuel chikane?

Seksuel chikane kan både være berøring, sjofle kommentarer eller vittigheder. Kendetegnende er, at det er en fysisk eller verbal seksuel handling, som er ubehagelig og grænseoverskridende for modtageren.

Definitionen, af hvornår noget er seksuel chikane, er op til modtageren, der siger, ”her går min grænse”. Det står sort på hvidt i lovgivningen, at intentionen bag handlingen er underordnet, forklarer Mille Mortensen.

Fordi det er op til den enkelte at definere, hvornår noget er seksuel chikane, er det et vidt begreb, der både dækker over meget alvorlige og mindre alvorlige situationer, siger forskeren.

Eksempler:

At få stukket hånden op under sin kjole er et eksempel af grov karakter. Jeg tror, de fleste ville kunne genkende berøring af kropsdele, vi forbinder med noget seksuelt, som grænseoverskridende, siger Mille Mortensen.

Et mindre groft eksempel kunne være en gruppe medarbejdere, der taler om horoskoper. Der er en, der siger, ”jeg er født i skorpionens tegn”, og en kollega svarer: ”De er kendt for at være mega liderlige”. Nogle vil grine af det, mens andre ville opleve det som ubehageligt, forklarer hun.

 Hvad er sexchikane?

Sexchikane er faktisk det samme som seksuel chikane. De to ord adskiller sig kun fra hinanden ved, at seksuel chikane er mere formelt.

I myndighedsarbejde eller forskningsarbejde vil man altid bruge ordet seksuel chikane frem for sexchikane, forklarer Mille Mortensen.

Det handler også om, at ordet sexchikane er blevet brugt humoristisk, for eksempel i Shu-bi-duas sang 'Sexchikane', siger hun.

Eksempler:

Kommentaren ”du får en god røv i de bukser” kan opfattes som sexchikane, forklarer Mille Mortensen.

Men sexchikane kan også være, når en stor tv-kanon truer en ung kvindelig ansat med at ødelægge hendes karriere, hvis hun ikke giver ham et blowjob, som det var tilfældet for Sofie Linde, siger Mille Mortensen.

 Hvad er krænkende adfærd?

Krænkende adfærd kan være mange ting og er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og lignende.

Krænkende adfærd kan deles op i tre kategorier: Personrelateret, arbejdsrelateret og af seksuel karakter, forklarer Mille Mortensen.

Du kan føle dig krænket, hvis der bliver sagt noget nedladende om din etnicitet, seksuelle orientering eller dit udseende. Eller du kan føle, at du bliver ignoreret på arbejdspladsen og ikke bliver lyttet til, eller at du får frataget arbejdsopgaver uden nogen begrundelse. Det kan alt sammen opleves som krænkende, siger hun.

Når krænkelser har en seksuel karakter, så er det det samme som seksuel chikane: Det kan være verbale kommentarer eller berøring med en seksuel tone, siger Mille Mortensen.

Overordnet set skal termen 'krænkende adfærd' altså ses som en samlebetegnelse for flere forskellige former for krænkelser, der ikke kun har seksuel karakter.

Eksempler:

-At blive holdt uden for arbejdsfællesskabet er et eksempel på krænkende adfærd. At få kommentarer om ens seksualitet kan opfattes som krænkende. Og at få komplimenter af seksuel karakter eller at blive befamlet er eksempler på krænkende adfærd, forklarer Mille Mortensen.