Dialogpakken

I tager det første skridt

 • Indeholder 2 webinarer hvor det første webinar vil sikre, at I  begynder dialogen om, hvad I vil stå for og dermed får brug for.

  Det opfølgende webinar sikrer, at I ved hvilke handlemuligheder, I kan vælge til.

  Når I ønsker inspiration og idéer til løsninger

  Det vil du opleve
  • I har fået inspiration fra andre arbejdspladsers erfaring og håndtering af MeToo sager
  • I har hørt hvad MeToo betyder juridisk og HR praktisk
  • I har fået indsigt i roller og ansvar på forskellige lederniveauer
  • I er påbegyndt at diskutere dilemmaer, samværskultur, og image påvirkning
  • I er påbegyndt dialogen, der giver fælles forståelse af netop Jeres situation og handlemuligheder
  • I har fået input til at gå i gang med en forebyggelsesplan og proces for denne type personalesager
  • I ved overordnet hvilken betydning MeToo har for ledelsesværdier og rekrutteringsevne
  • I ved hvilke elementer I skal overveje at få styr på, så I kan gå til næste trin: handling (se procespakken)